Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

I am tired and i crawl back into your arms, in my dreams

...i erase everything and i make a new start, crawling into your arms..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου