Σάββατο, 19 Ιουλίου 2008

The truth is

and the truth is, i miss you, and I'm tired...
and i miss you,....
and
i am tired.....

So i go back into your arms...yes i crawl back into your arms...

and i miss you...................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου